2015 - 2024


Ważnym czynnikiem w rozwoju lokalnym naszej gminy jest inwestowanie. Od początku kadencji prowadzimy działania w kierunku zrównoważonego rozwoju lokalnego obejmującego aktywność w sferze społeczno - gospodarczej, ekonomicznej, jak i ekologicznej. W każdej miejscowości realizowane są zadania mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Dużą rolę przywiązujemy do działań mających na celu rozwój gospodarczy gminy, który w dużym stopniu zależy od rozwoju infrastruktury. Bardzo ważna jest zarówno odpowiednia sieć dróg oraz jej jakość. W dziedzinie drogi i komunikacja zbiorowa: wykonaliśmy wiele przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu budowę i modernizację infrastruktury transportu publicznego, rozwój infrastruktury rowerowej, przeciwdziałanie dekapitalizacji infrastruktury drogowej.

Data dodania: 2016-12-02
 Nowe Tłoki - Budowa drogi w kierunku Stodolska (I etap). Wartość inwestycji : 785 tys.

W ramach inwestycji wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grafitowej na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z tłucznia kamiennego o powierzchni 1150,00 m2, częściowo jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego na warstwie wiążącej z betonu asfaltowego na podbudowie z tłucznia kamiennego o powierzchni 1640,00 m2. W ramach inwestycji zrealizowano także zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej na podbudowie z tłucznia kamiennego, na powierzchni 110 m2, wybudowano sieci oświetlenia drogowego. Wartość umowna wykonania inwestycji: ok. 788 tys. zł. Galeria zdjęć

Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie

Geolokalizacja

 Inwestycje Gminne

Partner
- 2024 -
Remont sali "Świtezianka" z gminnym współfinansowaniem
Partner
- 2023 -
Przebudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie
Partner
- 2023 -
Droga, chodnik i parkingi na rampie
Partner
- 2023 -
Łącznik między ul. Korczaka i Poniatowskiego
Partner
- 2023 -
Droga na terenach inwestycyjnych


Partner
- 2023 -
Nowa sieć kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej
Partner
- 2023 -
Przebudowa drogi gminnej w Starym Widzimiu
Partner
- 2023 -
Nowe szatnie przy boisku MLKS Orkan Chorzemin
Partner
- 2023 -
Przebudowa skrzyżowania DK 32 i ulicy Żwirowej w Wolsztynie
Partner
- 2023 -
Przebudowa drogi w Adamowie


Partner
- 2023 -
Termomodernizacja sali wiejskiej w Nowych Tłokach
Partner
- 2022 -
Budowa kawiarenki w Parku Miejskim
Partner
- 2022 -
Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolsztynie
Partner
- 2022 -
Budowa ul. Leśnej i Sosnowej w Kębłowie
Partner
- 2022 -
Nowy plac zabaw w m. Berzyna


Partner
- 2022 -
Budowa drogi w miejscowości Berzyna
Partner
- 2022 -
Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Tłokach
Partner
- 2022 -
Wolsztyński Rower Miejski
Partner
- 2022 -
​Budowie drogi w Chorzeminie
Partner
- 2022 -
Wybieg dla psów w Parku Miejskim


Partner
- 2022 -
Chodnik w Starym Widzimiu
Partner
- 2022 -
Wiata rekreacyjna w Gościeszynie
Partner
- 2022 -
Amfiteatr w Obrze
Partner
- 2022 -
Przebudowa ulicy Konopnickiej w Wolsztynie
Partner
- 2022 -
Budowa ul. Leśnej w Świętnie


Partner
- 2022 -
Remont sali wiejskiej we Wroniawach
Partner
- 2021 -
Budowa drogi w Niałku Wielkim
Partner
- 2021 -
Ścieżka łącząca ul. Dworcową z deptakiem w Wolsztynie
Partner
- 2021 -
Budowa Gminnego Żłobka „Tęczowa Kraina” w Wolsztynie
Partner
- 2021 -
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 3 w Wolsztynie


Partner
- 2021 -
Oświetlenie drogowe w Barłożni Gościeszyńskiej
Partner
- 2021 -
Budowa drogi z kanalizacją i oświetleniem w Komorowie
Partner
- 2021 -
Budowa drogi przy garażach - ul. Żeromskiego
Partner
- 2021 -
Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego
Partner
- 2021 -
Rekultywacja wysypiska w Powodowie - 1500 nowych drzew i krzewów


Partner
- 2021 -
Remont ulicy Powstańców Wielkopolskich w Wolsztynie
Partner
- 2021 -
Remont drogi w Kębłowie
Partner
- 2021 -
Oświetlenie drogowe w Stradyniu
Partner
- 2020 -
Budowa drogi w Niałku Wielkim
Partner
- 2020 -
Infrastruktura lekkoatletyczna we Wroniawach


Partner
- 2020 -
Rekultywacja Jeziora Świętego w Obrze – etap I
Partner
- 2020 -
Budowa drogi w Nowym Widzimiu
Partner
- 2020 -
Budowa drogi w Wilczu
Partner
- 2020 -
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowościach Berzyna – Adamowo
Partner
- 2020 -
Budowa zatok z miejscami postojowymi przy ul. Żwirowej


Partner
- 2020 -
Nowa nawierzchnia drogi w Karpicku
Partner
- 2020 -
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej we Wroniawach
Partner
- 2020 -
Nowe ogrodzenie przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wolsztynie
Partner
- 2019 -
Przebudowa ulicy Zielonej w Wolsztynie w zakresie budowy chodnika
Partner
- 2019 -
Budowa drogi w miejscowości Stary Widzim


Partner
- 2019 -
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 315 relacji Obra – Świętno – etap II
Partner
- 2019 -
Budowa drogi w miejscowości Berzyna
Partner
- 2019 -
Budowa drogi przeciwpożarowej z palcem manewrowym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie
Partner
- 2019 -
Rozbudowa kompleksu MOSiR
Partner
- 2018 -
Budowa drogi w Powodowie


Partner
- 2018 -
Przebudowa istniejącego kolektora deszczowego o średnicy 800 mm na Rowie Miejskim w Wolsztynie
Partner
- 2018 -
Nowa Nawierzchnia przy Pomniku Bohaterów Bielnika
Partner
- 2018 -
Modernizacja Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera w Wolsztynie
Partner
- 2018 -
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wolsztynie
Partner
- 2018 -
Utwardzenie terenu przed remizą OSP w Kębłowie


Partner
- 2018 -
Modernizacja sali wiejskiej w Nowej Dąbrowie
Partner
- 2018 -
Budowa drogi w m. Nowa Dąbrowa (Podlas)
Partner
- 2018 -
Renowacja linii brzegowej zespołu stawów retencyjnych w mieście Wolsztyn
Partner
- 2018 -
Budowa drogi w miejscowości Wilcze I etap, oświetlenie
Partner
- 2018 -
Budowa chodnika przy ul. Brzozowej w Karpicku
Partner
- 2018 -
Budowa ulicy Świerkowej w Karpicku
Partner
- 2018 -
I etap inwestycji Ogród Społeczny – Cztery pory roku
Partner
- 2018 -
Budowa Przedszkola w Obrze
Partner
- 2018 -
Budowa ścieżki rowerowej Obra – Świętno (I etap)
Partner
- 2018 -
Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wolsztyn
Partner
- 2018 -
Budowa zadaszenia przy sali wiejskiej w m. Adamowo
Partner
- 2018 -
Budowa ścieżki rowerowej Stary Widzim - Kębłowo
Partner
- 2018 -
Budowa ciągu pieszo – jezdnego w miejscowości Nowe Tłoki
Partner
- 2018 -
Budowa zadaszenia przy sali wiejskiej w Nowym Widzimiu
Partner
- 2018 -
Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Błocko
Partner
- 2018 -
Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych przy SP1
Partner
- 2018 -
Budowa remizy w miejscowości Świętno
Partner
- 2018 -
Umocnienie rowu miejskiego
Partner
- 2018 -
Wykonanie pomostu przy wyspie na Jeziorze Wolsztyńskim
Partner
- 2017 -
Remont świetlicy wiejskiej w Chorzeminie
Partner
- 2017 -
Budowa drogi w obrębie Komorowo
Partner
- 2017 -
Budowa Domu Dziennego Pobytu w Wolsztynie
Partner
- 2017 -
Budowa sali gimnastycznej w SP5
Partner
- 2017 -
Nowa droga w Nowych Tłokach – etap II
Partner
- 2017 -
Remont sali gimnastycznej w SP3 w Wolsztynie
Partner
- 2017 -
Budowa parkingu przy ul. Garbarskiej w Wolsztynie
Partner
- 2017 -
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola w Kębłowie
Partner
- 2017 -
Budowa chodnika w Nowej Dąbrowie
Partner
- 2017 -
Budowa ulicy Krzywej w miejscowości Świętno
Partner
- 2017 -
Budowa chodnika na ul. Parkowej w Świętnie
Partner
- 2017 -
Budowa chodnika przy ulicy Poznańskiej w Wolsztynie
Partner
- 2017 -
Budowa placu zabaw u zbiegu ulic Niałeckiej i Poniatowskiego w Wolsztynie
Partner
- 2017 -
Sygnalizacje świetlne na przejściach dla pieszych
Partner
- 2017 -
Przebudowa drogi gminnej - Wroniawy
Partner
- 2016 -
Nowy ciąg pieszo-rowerowy
Partner
- 2016 -
Oświetlenie LED w Chorzeminie
Partner
- 2016 -
Budowa ścieżki rowerowej Stary Widzim – Wroniawy
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - budowa ulicy Żeromskiego. Wartość inwestycji 1.667 mln.
Partner
- 2016 -
Obra - Nowa Przychodnia Lekarza Rodzinnego. Wartość inwestycji 141 tys.
Partner
- 2016 -
Wroniawy - Budowa chodnika. Wartość inwestycji 70 tys.
Partner
- 2016 -
Niałek Wielki i Wolsztyn - Sygnalizacja na przejściach dla pieszych. Dotacja gminy : 22.500,00.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Przebudowa budynku na mieszkania komunalne. Wartość inwestycji 697 tys.
Partner
- 2016 -
Stary Widzim - budowa drogi na terenie osiedla. Wartość inwestycji : ok. 147 tys.
Partner
- 2016 -
Wilcze - Oświetlenie LED. Wartość inwestycji : 92.208,59.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1. Wartość inwestycji 492 tys.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 3. W trakcie realizacji.
Partner
- 2016 -
Obra - Budowa ulicy Wąskiej. Wartość inwestycji : 671 tys.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Modernizacja rowu Miejskiego przy Placu Partnerstwa miast. Wartość inwestycji 69 tys.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Modernizacja ulic Jujki i Rożka. Wartość inwestycji : 498 tys.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Remont dachu Miejskiej Sali Sportowej Świtezianka (inwestycja wspólna). Wartość: 98.511,93.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - współuczestnictwo w rozbudowie szpitala. Dotacja w kwocie 5 mln.
Partner
- 2016 -
Tłoki - Budowa drogi. Watrość inwestycji : ok 501 tys.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Umocnienie krawędzi jezdni łączącej ulice Powst. Wlkp. z ulicą Komorowską. Wartość inwestycji 50 tys.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1. Wartość inwestycji 247 tys.
Partner
- 2016 -
Wroniawy - Wymiana pokrycia dachowego budynku szkoły. Wartość inwestycji : 120 tys.
Partner
- 2016 -
Nowe Tłoki - Budowa drogi w kierunku Stodolska (I etap). Wartość inwestycji : 785 tys.
Partner
- 2016 -
Niałek Wileki - Budowa drogi. Wartość inwestycji : ok.786 tys.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Skwer zieleni publicznej przy szpitalu. Wartość inwestycji 20 tys.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Budowa ulicy Źródlanej. Wartość inwestycji 664 tys.
Partner
- 2016 -
Poprawa jakości i efektywności energetycznej
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Modernizacja ulic Działkowej i Hoene-Wrońskiego. Wartość inwestycji 709 tys.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Lipowej w (inwestycja wspólna).
Partner
- 2016 -
Błocko - Budowa ciągu pieszo - jezdniowego. Wartość inwestycji 85 tys.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Przebudowa chodnika od ulicy 5 Stycznia do ulicy Rzecznej. Wartość inwestycji 112 tys.
Partner
- 2016 -
Powodowo - Konserwacja rowów w rejonie terenów przemysłowych. Wartość inwestycji 50 tys.
Partner
- 2016 -
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Oświatlenie LED. Wartość inwestycji 116 tys.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Skwer przy ulicy Sturnego. Wartość inwestycji 69 tys.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Parku Miejskiego. Wartość inwestycji 86 tys.
Partner
- 2016 -
Kębłowo - Budowa ulicy Leśnej (I etap). Wartość inwestycji 257 tys.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Budowa miejsc postojowych przy ul. Bohaterów Bielnika. Watrość inwestycji 449 tys.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Rekonstrukcja historycznego mostka w Parku Miejskim. Wartość inwestycji 109 tys.
Partner
- 2016 -
Świętno - Budowa wieży obserwacyjno - widokowej. Wartość inwestycji 469 tys.
Partner
- 2016 -
Powodowo - Przebudowa drogi. Wartość inwestycji 635 tys.
Partner
- 2016 -
Wroniawy - Budowa ciągu pieszo - jezdniowego. Wartość inwestycji 142 tys.
Partner
- 2016 -
Świętno - Budowa chodnika i przyłącza oświetleniowego ul. Ogrodowa. Wartość inwestycji 26 tys.
Partner
- 2015 -
Przebudowa ul. Bohaterów Bielnika
Partner
- 2015 -
Karpicko - Pomost na Jeziorze Wolsztyńskim w Karpicku przy kąpielisku – „Ustronie”. Koszt inwestycji 65 tys.
Partner
- 2015 -
Świętno - Budowa ul. Poprzecznej. Wartość inwestycji 107 tys.
Partner
- 2015 -
Karpicko - Wykonanie chodnika przy ul. Lipowej. Wartość inwestycji 79 tys.
Partner
- 2015 -
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Powodowo – Etap I
Partner
- 2015 -
Wolsztyn - II etap nasadzenia zieleni w Parku Miejskim. Wartość inwestycji 181 tys.
Partner
- 2015 -
Świętno - Budowa ulicy Ogrodowej. Wartość inwestycji 270 tys.
Partner
- 2015 -
Wolsztyn - Przebudowa ulicy Kościelnej. Wartość inwestycji 1,063 mln.
Partner
- 2015 -
Adamowo - Przebudowa drogi od zjazdu z drogi 305 w kierunku miejscowości. Wartość inwestycji 1,240 mln.
Partner
- 2015 -
Wolsztyn - współfinansowanie przebudowy ul. Bohaterów Bielnika.
Partner
- 2015 -
Wolsztyn - Budowa drogi dojazdowej do hotelu MOSIR-u przy ul. Boh. Bielnika. Wartość inwestycji 69 tys.
Partner
- 2015 -
Wolsztyn - Przebudowa ulicy Łąkowej.Wartość inwestycji 294 tys.
Partner
- 2015 -
Stary widzim, Adamowo - Przebudowa Drogi – Etap II. Wartośc inwestycji 481 tys.
Partner
- 2015 -
Karpicko - Przebudowa ul. Lipowej. Wartośc inwestycji 465 tys.
Partner
- 2015 -
Wolsztyn - Remont infrastruktury turystycznej w Parku Miejskim. Wartość inwestycji 651 tys.
Partner
- 2015 -
Wolsztyn - Rozbudowa Budynku Przystani Kajakowej. Wartość inwestycji 458 tys.
Partner
- 2015 -
Błocko - Przemęt. Prace remontowe mostów w ciągu drogi gminnej. Wartośc inwestycji 150 tys.
Partner
- 2015 -
Budowa drogi w Tłokach do m. Rostarzewo


Niniejsza strona jest integralną cześcią oficjalnej strony Urzędu Miejskiego w Wolsztynie

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn
Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Osób online: 1
stat4u


Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"