2015 - 2024


Ważnym czynnikiem w rozwoju lokalnym naszej gminy jest inwestowanie. Od początku kadencji prowadzimy działania w kierunku zrównoważonego rozwoju lokalnego obejmującego aktywność w sferze społeczno - gospodarczej, ekonomicznej, jak i ekologicznej. W każdej miejscowości realizowane są zadania mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Dużą rolę przywiązujemy do działań mających na celu rozwój gospodarczy gminy, który w dużym stopniu zależy od rozwoju infrastruktury. Bardzo ważna jest zarówno odpowiednia sieć dróg oraz jej jakość. W dziedzinie drogi i komunikacja zbiorowa: wykonaliśmy wiele przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu budowę i modernizację infrastruktury transportu publicznego, rozwój infrastruktury rowerowej, przeciwdziałanie dekapitalizacji infrastruktury drogowej.

Data dodania: 2016-12-02
 Wolsztyn - Remont dachu Miejskiej Sali Sportowej Świtezianka (inwestycja wspólna). Wartość: 98.511,93.

Przedsięwzięcie inwestycyjne ma na celu poprawę stanu technicznego pokrycia dachowego na budynku Miejskiej Sali Sportowej „Świtezianka”, przede wszystkim ma zapobiec przenikaniu wody opadowej do wnętrza obiektu budowlanego. Inwestycja została zrealizowana wspólnie z Powiatem Wolsztyńskim, w wysokości po 50% całkowitego kosztu przedsięwzięcia inwestycyjnego przypadającego na każdy z samorządów. Wartość inwestycji wyniosła 98.511,93 zł.Galeria zdjęć

Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie

Geolokalizacja

 Inwestycje Gminne

Partner
- 2024 -
Remont sali "Świtezianka" z gminnym współfinansowaniem
Partner
- 2023 -
Przebudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie
Partner
- 2023 -
Droga, chodnik i parkingi na rampie
Partner
- 2023 -
Łącznik między ul. Korczaka i Poniatowskiego
Partner
- 2023 -
Droga na terenach inwestycyjnych


Partner
- 2023 -
Nowa sieć kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej
Partner
- 2023 -
Przebudowa drogi gminnej w Starym Widzimiu
Partner
- 2023 -
Nowe szatnie przy boisku MLKS Orkan Chorzemin
Partner
- 2023 -
Przebudowa skrzyżowania DK 32 i ulicy Żwirowej w Wolsztynie
Partner
- 2023 -
Przebudowa drogi w Adamowie


Partner
- 2023 -
Termomodernizacja sali wiejskiej w Nowych Tłokach
Partner
- 2022 -
Budowa kawiarenki w Parku Miejskim
Partner
- 2022 -
Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolsztynie
Partner
- 2022 -
Budowa ul. Leśnej i Sosnowej w Kębłowie
Partner
- 2022 -
Nowy plac zabaw w m. Berzyna


Partner
- 2022 -
Budowa drogi w miejscowości Berzyna
Partner
- 2022 -
Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Tłokach
Partner
- 2022 -
Wolsztyński Rower Miejski
Partner
- 2022 -
​Budowie drogi w Chorzeminie
Partner
- 2022 -
Wybieg dla psów w Parku Miejskim


Partner
- 2022 -
Chodnik w Starym Widzimiu
Partner
- 2022 -
Wiata rekreacyjna w Gościeszynie
Partner
- 2022 -
Amfiteatr w Obrze
Partner
- 2022 -
Przebudowa ulicy Konopnickiej w Wolsztynie
Partner
- 2022 -
Budowa ul. Leśnej w Świętnie


Partner
- 2022 -
Remont sali wiejskiej we Wroniawach
Partner
- 2021 -
Budowa drogi w Niałku Wielkim
Partner
- 2021 -
Ścieżka łącząca ul. Dworcową z deptakiem w Wolsztynie
Partner
- 2021 -
Budowa Gminnego Żłobka „Tęczowa Kraina” w Wolsztynie
Partner
- 2021 -
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 3 w Wolsztynie


Partner
- 2021 -
Oświetlenie drogowe w Barłożni Gościeszyńskiej
Partner
- 2021 -
Budowa drogi z kanalizacją i oświetleniem w Komorowie
Partner
- 2021 -
Budowa drogi przy garażach - ul. Żeromskiego
Partner
- 2021 -
Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego
Partner
- 2021 -
Rekultywacja wysypiska w Powodowie - 1500 nowych drzew i krzewów


Partner
- 2021 -
Remont ulicy Powstańców Wielkopolskich w Wolsztynie
Partner
- 2021 -
Remont drogi w Kębłowie
Partner
- 2021 -
Oświetlenie drogowe w Stradyniu
Partner
- 2020 -
Budowa drogi w Niałku Wielkim
Partner
- 2020 -
Infrastruktura lekkoatletyczna we Wroniawach


Partner
- 2020 -
Rekultywacja Jeziora Świętego w Obrze – etap I
Partner
- 2020 -
Budowa drogi w Nowym Widzimiu
Partner
- 2020 -
Budowa drogi w Wilczu
Partner
- 2020 -
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowościach Berzyna – Adamowo
Partner
- 2020 -
Budowa zatok z miejscami postojowymi przy ul. Żwirowej


Partner
- 2020 -
Nowa nawierzchnia drogi w Karpicku
Partner
- 2020 -
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej we Wroniawach
Partner
- 2020 -
Nowe ogrodzenie przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wolsztynie
Partner
- 2019 -
Przebudowa ulicy Zielonej w Wolsztynie w zakresie budowy chodnika
Partner
- 2019 -
Budowa drogi w miejscowości Stary Widzim


Partner
- 2019 -
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 315 relacji Obra – Świętno – etap II
Partner
- 2019 -
Budowa drogi w miejscowości Berzyna
Partner
- 2019 -
Budowa drogi przeciwpożarowej z palcem manewrowym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie
Partner
- 2019 -
Rozbudowa kompleksu MOSiR
Partner
- 2018 -
Budowa drogi w Powodowie


Partner
- 2018 -
Przebudowa istniejącego kolektora deszczowego o średnicy 800 mm na Rowie Miejskim w Wolsztynie
Partner
- 2018 -
Nowa Nawierzchnia przy Pomniku Bohaterów Bielnika
Partner
- 2018 -
Modernizacja Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera w Wolsztynie
Partner
- 2018 -
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wolsztynie
Partner
- 2018 -
Utwardzenie terenu przed remizą OSP w Kębłowie


Partner
- 2018 -
Modernizacja sali wiejskiej w Nowej Dąbrowie
Partner
- 2018 -
Budowa drogi w m. Nowa Dąbrowa (Podlas)
Partner
- 2018 -
Renowacja linii brzegowej zespołu stawów retencyjnych w mieście Wolsztyn
Partner
- 2018 -
Budowa drogi w miejscowości Wilcze I etap, oświetlenie
Partner
- 2018 -
Budowa chodnika przy ul. Brzozowej w Karpicku
Partner
- 2018 -
Budowa ulicy Świerkowej w Karpicku
Partner
- 2018 -
I etap inwestycji Ogród Społeczny – Cztery pory roku
Partner
- 2018 -
Budowa Przedszkola w Obrze
Partner
- 2018 -
Budowa ścieżki rowerowej Obra – Świętno (I etap)
Partner
- 2018 -
Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wolsztyn
Partner
- 2018 -
Budowa zadaszenia przy sali wiejskiej w m. Adamowo
Partner
- 2018 -
Budowa ścieżki rowerowej Stary Widzim - Kębłowo
Partner
- 2018 -
Budowa ciągu pieszo – jezdnego w miejscowości Nowe Tłoki
Partner
- 2018 -
Budowa zadaszenia przy sali wiejskiej w Nowym Widzimiu
Partner
- 2018 -
Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Błocko
Partner
- 2018 -
Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych przy SP1
Partner
- 2018 -
Budowa remizy w miejscowości Świętno
Partner
- 2018 -
Umocnienie rowu miejskiego
Partner
- 2018 -
Wykonanie pomostu przy wyspie na Jeziorze Wolsztyńskim
Partner
- 2017 -
Remont świetlicy wiejskiej w Chorzeminie
Partner
- 2017 -
Budowa drogi w obrębie Komorowo
Partner
- 2017 -
Budowa Domu Dziennego Pobytu w Wolsztynie
Partner
- 2017 -
Budowa sali gimnastycznej w SP5
Partner
- 2017 -
Nowa droga w Nowych Tłokach – etap II
Partner
- 2017 -
Remont sali gimnastycznej w SP3 w Wolsztynie
Partner
- 2017 -
Budowa parkingu przy ul. Garbarskiej w Wolsztynie
Partner
- 2017 -
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola w Kębłowie
Partner
- 2017 -
Budowa chodnika w Nowej Dąbrowie
Partner
- 2017 -
Budowa ulicy Krzywej w miejscowości Świętno
Partner
- 2017 -
Budowa chodnika na ul. Parkowej w Świętnie
Partner
- 2017 -
Budowa chodnika przy ulicy Poznańskiej w Wolsztynie
Partner
- 2017 -
Budowa placu zabaw u zbiegu ulic Niałeckiej i Poniatowskiego w Wolsztynie
Partner
- 2017 -
Sygnalizacje świetlne na przejściach dla pieszych
Partner
- 2017 -
Przebudowa drogi gminnej - Wroniawy
Partner
- 2016 -
Nowy ciąg pieszo-rowerowy
Partner
- 2016 -
Oświetlenie LED w Chorzeminie
Partner
- 2016 -
Budowa ścieżki rowerowej Stary Widzim – Wroniawy
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - budowa ulicy Żeromskiego. Wartość inwestycji 1.667 mln.
Partner
- 2016 -
Obra - Nowa Przychodnia Lekarza Rodzinnego. Wartość inwestycji 141 tys.
Partner
- 2016 -
Wroniawy - Budowa chodnika. Wartość inwestycji 70 tys.
Partner
- 2016 -
Niałek Wielki i Wolsztyn - Sygnalizacja na przejściach dla pieszych. Dotacja gminy : 22.500,00.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Przebudowa budynku na mieszkania komunalne. Wartość inwestycji 697 tys.
Partner
- 2016 -
Stary Widzim - budowa drogi na terenie osiedla. Wartość inwestycji : ok. 147 tys.
Partner
- 2016 -
Wilcze - Oświetlenie LED. Wartość inwestycji : 92.208,59.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1. Wartość inwestycji 492 tys.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 3. W trakcie realizacji.
Partner
- 2016 -
Obra - Budowa ulicy Wąskiej. Wartość inwestycji : 671 tys.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Modernizacja rowu Miejskiego przy Placu Partnerstwa miast. Wartość inwestycji 69 tys.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Modernizacja ulic Jujki i Rożka. Wartość inwestycji : 498 tys.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Remont dachu Miejskiej Sali Sportowej Świtezianka (inwestycja wspólna). Wartość: 98.511,93.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - współuczestnictwo w rozbudowie szpitala. Dotacja w kwocie 5 mln.
Partner
- 2016 -
Tłoki - Budowa drogi. Watrość inwestycji : ok 501 tys.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Umocnienie krawędzi jezdni łączącej ulice Powst. Wlkp. z ulicą Komorowską. Wartość inwestycji 50 tys.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1. Wartość inwestycji 247 tys.
Partner
- 2016 -
Wroniawy - Wymiana pokrycia dachowego budynku szkoły. Wartość inwestycji : 120 tys.
Partner
- 2016 -
Nowe Tłoki - Budowa drogi w kierunku Stodolska (I etap). Wartość inwestycji : 785 tys.
Partner
- 2016 -
Niałek Wileki - Budowa drogi. Wartość inwestycji : ok.786 tys.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Skwer zieleni publicznej przy szpitalu. Wartość inwestycji 20 tys.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Budowa ulicy Źródlanej. Wartość inwestycji 664 tys.
Partner
- 2016 -
Poprawa jakości i efektywności energetycznej
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Modernizacja ulic Działkowej i Hoene-Wrońskiego. Wartość inwestycji 709 tys.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Lipowej w (inwestycja wspólna).
Partner
- 2016 -
Błocko - Budowa ciągu pieszo - jezdniowego. Wartość inwestycji 85 tys.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Przebudowa chodnika od ulicy 5 Stycznia do ulicy Rzecznej. Wartość inwestycji 112 tys.
Partner
- 2016 -
Powodowo - Konserwacja rowów w rejonie terenów przemysłowych. Wartość inwestycji 50 tys.
Partner
- 2016 -
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Oświatlenie LED. Wartość inwestycji 116 tys.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Skwer przy ulicy Sturnego. Wartość inwestycji 69 tys.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Parku Miejskiego. Wartość inwestycji 86 tys.
Partner
- 2016 -
Kębłowo - Budowa ulicy Leśnej (I etap). Wartość inwestycji 257 tys.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Budowa miejsc postojowych przy ul. Bohaterów Bielnika. Watrość inwestycji 449 tys.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Rekonstrukcja historycznego mostka w Parku Miejskim. Wartość inwestycji 109 tys.
Partner
- 2016 -
Świętno - Budowa wieży obserwacyjno - widokowej. Wartość inwestycji 469 tys.
Partner
- 2016 -
Powodowo - Przebudowa drogi. Wartość inwestycji 635 tys.
Partner
- 2016 -
Wroniawy - Budowa ciągu pieszo - jezdniowego. Wartość inwestycji 142 tys.
Partner
- 2016 -
Świętno - Budowa chodnika i przyłącza oświetleniowego ul. Ogrodowa. Wartość inwestycji 26 tys.
Partner
- 2015 -
Przebudowa ul. Bohaterów Bielnika
Partner
- 2015 -
Karpicko - Pomost na Jeziorze Wolsztyńskim w Karpicku przy kąpielisku – „Ustronie”. Koszt inwestycji 65 tys.
Partner
- 2015 -
Świętno - Budowa ul. Poprzecznej. Wartość inwestycji 107 tys.
Partner
- 2015 -
Karpicko - Wykonanie chodnika przy ul. Lipowej. Wartość inwestycji 79 tys.
Partner
- 2015 -
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Powodowo – Etap I
Partner
- 2015 -
Wolsztyn - II etap nasadzenia zieleni w Parku Miejskim. Wartość inwestycji 181 tys.
Partner
- 2015 -
Świętno - Budowa ulicy Ogrodowej. Wartość inwestycji 270 tys.
Partner
- 2015 -
Wolsztyn - Przebudowa ulicy Kościelnej. Wartość inwestycji 1,063 mln.
Partner
- 2015 -
Adamowo - Przebudowa drogi od zjazdu z drogi 305 w kierunku miejscowości. Wartość inwestycji 1,240 mln.
Partner
- 2015 -
Wolsztyn - współfinansowanie przebudowy ul. Bohaterów Bielnika.
Partner
- 2015 -
Wolsztyn - Budowa drogi dojazdowej do hotelu MOSIR-u przy ul. Boh. Bielnika. Wartość inwestycji 69 tys.
Partner
- 2015 -
Wolsztyn - Przebudowa ulicy Łąkowej.Wartość inwestycji 294 tys.
Partner
- 2015 -
Stary widzim, Adamowo - Przebudowa Drogi – Etap II. Wartośc inwestycji 481 tys.
Partner
- 2015 -
Karpicko - Przebudowa ul. Lipowej. Wartośc inwestycji 465 tys.
Partner
- 2015 -
Wolsztyn - Remont infrastruktury turystycznej w Parku Miejskim. Wartość inwestycji 651 tys.
Partner
- 2015 -
Wolsztyn - Rozbudowa Budynku Przystani Kajakowej. Wartość inwestycji 458 tys.
Partner
- 2015 -
Błocko - Przemęt. Prace remontowe mostów w ciągu drogi gminnej. Wartośc inwestycji 150 tys.
Partner
- 2015 -
Budowa drogi w Tłokach do m. Rostarzewo


Niniejsza strona jest integralną cześcią oficjalnej strony Urzędu Miejskiego w Wolsztynie

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn
Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Osób online: 1
stat4u


Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"